Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Escenificación

Vid. Posta en escena  

Escenoloxía

Disciplina que estuda a posta en escena.

Escolar, teatro

Modalidade do teatro amador ou afeccionado realizado por rapaces e rapazas nos seus centros de ensino. Por extensión, ás veces denomínase así ao teatro non profesional feito por nenos e nenas fóra da escola.

Escrita escénica

Tarefa destinada a encarnar e facer visíbeis e ostensíbeis os personaxes, os contextos e/ou as accións que transcorren enriba dun escenario.

Espazo ausente

Vid. Espazo dramático  

Espazo baleiro

Espazo escénico que practicamente non contén escenografía e que logra xerar a ficción espacial a través de moi poucos elementos ou exclusivamente a través da presenza visíbel das figuras.

Espazo diexético

Lugar ou lugares nos que se sitúa a historia ou fábula e nos que acontecen as accións dos personaxes.

Espazo dramático

Estruturación espacial a través da cal o drama organiza e distribúe o espazo ou espazos diexéticos co fin de seren significados a través do espazo escénico.

Espazo escénico

Área ou lugar onde acontece a acción representada e que xera todos os significados espaciais necesarios para localizar a fábula.

Espazo latente

Vid. Espazo dramático

Espazo múltiple

Vid. Espazo dramático

Espazo patente

Vid. Espazo dramático

Espazo simultáneo

Vid. Espazo dramático

Espazo sucesivo

Vid. Espazo dramático

Espectáculo

Forma de exhibición que, na súa modalidade artística, dá lugar aos distintos tipos de artes escénicas ou da representación: teatro, danza, ópera, circo, etc. Tamén son espectáculos, pero non artes escénicas, as actividades que implican a copresenza dun público que observa unha acción exhibida (deportes, ritos, accións colectivas, etc.).

Espectadora ou Espectador implícita

Vid. Recepción implícita

Espectadora, Espectador

Cada unha das persoas que participan na recepción escénica.

Esperpento

Xénero dramático cuxa autoría se atribúe a Valle-Inclán e no que se combinan elementos cómicos e tráxicos nunha visión deformada da realidade, con aspectos grotescos e absurdos, que nos presentan a animalización do ser humano, rexistros e xirias ao servizo dunha visión crítica, cínica ou degradada da sociedade.

Estaribel

Plataforma elevada para realizar unha representación na rúa ou nun espazo público.

Estásimo

Parte do “canto coral”, á súa vez parte estrutural da traxedia, canda o prólogo, o episodio e o éxodo.

Estética da furgoneta

Vid. Itinerancia

Estética teatral

Disciplina que estuda a relación entre os tradicionais conceptos de beleza ou pracer e o teatro e as artes escénicas. A estética teatral, por tanto, refírese aos fundamentos filosóficos para o estabelecemento do valor das artes escénicas, e a súa evolución histórica.

Estrañamento

Vid. Distanciamento, Efecto de