Estética teatral – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Estética teatral

Categoría:

Disciplina que estuda a relación entre os tradicionais conceptos de beleza ou pracer e o teatro e as artes escénicas. A estética teatral, por tanto, refírese aos fundamentos filosóficos para o estabelecemento do valor das artes escénicas, e a súa evolución histórica.

 

Relacionado con