Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Escenificación

Vid. Posta en escena  

Escenoloxía

Disciplina que estuda a posta en escena.

Escolar, teatro

Modalidade do teatro amador ou afeccionado realizado por rapaces e rapazas nos seus centros de ensino. Por extensión, ás veces denomínase así ao teatro non profesional feito por nenos e nenas fóra da escola.

Escrita escénica

Tarefa destinada a encarnar e facer visíbeis e ostensíbeis os personaxes, os contextos e/ou as accións que transcorren enriba dun escenario.