Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Galerada

Texto en probas. Impresión en menor calidade dunha obra empregada para realizar nela modificacións e correccións antes da súa versión definitiva, polo xeral en formato libro.

Gangarilla

Vid. Barroco, Teatro

Garnacha

Vid. Barroco, Teatro

Gestus

Termo específico da teoría do Teatro Épico de Bertold Brecht co que se refire á relación actitudinal entre os personaxes.

Gracioso

Personaxe, xeralmente masculino, característico do teatro do Século de Ouro español, tamén chamado  “figura del donaire”. Forma parte da cadea histórica de personaxes rústicos, coma o bobo ou os pastores e cobra protagonismo a partir das comedias de Lope de Vega.

Granada

Vid. Araceli

Granada

Artefacto escenográfico de orixe medieval.

Grella

Estrutura dos teatros, antigamente de madeira e na actualidade de metal, por debaixo do teito do escenario, para soportar os equipos e os sistemas de suspensión das escenografías.

Guirigai

Vid. Circo