Granada – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Granada

Categoría:

Artefacto escenográfico de orixe medieval, mais vixente actualmente nas representacións do Misterio de Elxe, consistente nunha cápsula dourada que lembra á froita que lle dá nome e que, no seu descenso desde a parte alta da igrexa, se vai abrindo ata que amosa no seu interior a presenza dun anxo.

Granada no Misterio de Elxe (Autor: José Carlos Díez)

Relacionado con