Escenografía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Araceli

É unha estrutura de metal que forma parte da tremoia para as escenas aéreas verticais de representación dos misterios medievais dentro das igrexas.

Bambolina

Tea, normalmente de cor negra, que se amarra dunha vara e que colga sobre o escenario ocultando as cordas e elementos luminotécnicos ademais de aforar a escenografía, tanto na parte superior coma nos laterais

Bambolinón

Vid. Bambolina

Bofetón

Vid. Barroco, Teatro

Bosquexo

Dise do primeiro debuxo ou dun borrador esquemático de formas, movementos ou luces dunha posta en escena.

Cámara negra

Aforamento do escenario mediante o uso dun pano de fondo, patas ou bastidores, bambolinas e bambolinón, normalmente de cor negra e na actualidade de tea ignifugada debido á seguridade e normativa dos espazos.

Caracterización

1. Proceso polo que se estabelece a configuración física, psíquica e emocional que define o personaxe en relación coa acción e que resulta esencial para crear a través dos personaxes o chamado “efecto de realidade”. 2. Disciplina vencellada co traballo escenográfico destinada a configurar visualmente o aspecto do personaxe en escena.

Chácena

Espazo situado no fondo do escenario dun teatro, habitualmente con acceso dende o exterior, para labores de carga e descarga.

Dímer

É un dispositivo eléctrico ou un reostato que posúe diferente número de canles para distribuír a corrente eléctrica e cumprir a función de regulador.

Eccyclema

Elemento escenotécnico utilizado no teatro grego antigo para producir determinados efectos visuais ou dramatúrxicos. Era unha plataforma con rodas, de madeira e con capacidade para soportar o peso de unha ou dúas persoas.

Espazo ausente

Vid. Espazo dramático  

Espazo baleiro

Espazo escénico que practicamente non contén escenografía e que logra xerar a ficción espacial a través de moi poucos elementos ou exclusivamente a través da presenza visíbel das figuras.

Espazo dramático

Estruturación espacial a través da cal o drama organiza e distribúe o espazo ou espazos diexéticos co fin de seren significados a través do espazo escénico.

Espazo escénico

Área ou lugar onde acontece a acción representada e que xera todos os significados espaciais necesarios para localizar a fábula.

Espazo latente

Vid. Espazo dramático

Espazo múltiple

Vid. Espazo dramático

Espazo patente

Vid. Espazo dramático

Espazo simultáneo

Vid. Espazo dramático

Espazo sucesivo

Vid. Espazo dramático

Figurinista

Persoa encargada de deseñar e realizar os figurinos dunha peza escénica.

Figurino

Debuxo que representa o deseño dos personaxes dun espectáculo.

Granada

Vid. Araceli

Granada

Artefacto escenográfico de orixe medieval.

Grella

Estrutura dos teatros, antigamente de madeira e na actualidade de metal, por debaixo do teito do escenario, para soportar os equipos e os sistemas de suspensión das escenografías.

Luces de proscenio

Luces de proscenio que se colocan en fila horizontal para crear unha iluminación ambiental e eliminar as sombras dos rostros dos actores e actrices.

Mansión

Escenario propio da posta en escena medieval, consistente nunha plataforma, polo xeral armada sobre un carro, onde se situaba a escenografía alusiva á ficción escénica.

Máscara

Prótese elaborada mediante diversos materiais segundo a época, como madeira, pasta de liño, pasta de papel ou plástico, que oculta total ou parcialmente a faciana da persoa que a leva.

Ollo do príncipe

Termo co que se coñece o punto de vista ideal do teatro á italiana, aquel que permite observar con total corrección a escenografía en perspectiva.

Ombros

Partes laterais do escenario que permanecen ocultas á vista do espectador, sobre todo cando a área de actuación está aforada.

Pata

Vid. Bambolina