Escenografía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Araceli

É unha estrutura de metal que forma parte da tremoia para as escenas aéreas verticais de representación dos misterios medievais dentro das igrexas.