Termos Escénicos – Dicionario Enciclopédico

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Que é o Dicionario Enciclopédico de Termos Escénicos?

Unha ferramenta de consulta promovida polo Consello da Cultura Galega para coñecer o léxico propio das artes escénicas en lingua galega, en crecemento constante.

Un universo de conceptos conectados

Os termos relaciónanse entre si potenciando a exploración do universo das artes escénicas desde os puntos de vista técnico, teórico, histórico e estético.

Ilustracións, fotografías e infográficos

Representacións visuais que facilitan a comprensión do universo escénico, permitindo comprender a natureza espacial do teatro e a súa reconstrución histórica.