Teatro de obxectos – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Bunraku

Monicreque xaponés e, por extensión, espectáculo de monicreques acompañados por un narrador e un instrumentista.

Estaribel

Plataforma elevada para realizar unha representación na rúa ou nun espazo público.

Texto escénico

Conxunto de signos escénicos que, expresándose a través dos códigos propios da posta en escena, xeran unha unidade de sentido que se identifica coa esencia do espectáculo. O texto escénico ou espectacular, como estrutura do teatro ou da posta en escena, constrúese a través do emprego do signo escénico artellado dun xeito complexo en códigos que […]