Escenografía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Ollo do príncipe

Termo co que se coñece o punto de vista ideal do teatro á italiana, aquel que permite observar con total corrección a escenografía en perspectiva.

Ombros

Partes laterais do escenario que permanecen ocultas á vista do espectador, sobre todo cando a área de actuación está aforada.