Escenografía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Figurinista

Persoa encargada de deseñar e realizar os figurinos dunha peza escénica.

Figurino

Debuxo que representa o deseño dos personaxes dun espectáculo.