Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Galerada

Texto en probas. Impresión en menor calidade dunha obra empregada para realizar nela modificacións e correccións antes da súa versión definitiva, polo xeral en formato libro.

Gangarilla

Vid. Barroco, Teatro

Garnacha

Vid. Barroco, Teatro