Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Éxodo

É unha das partes estruturais da traxedia, canda o prólogo, o episodio e a parte coral.

Expectativa

Vid. Horizonte de expectativas

Expresión

Segundo Aristóteles, composición dos versos.

Expresionista, Teatro

Movemento artístico das vangardas que xorde en Alemaña a comezos do século XX como reacción ao Naturalismo.