Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Emisión implícita

Concepto teórico que sería correlativo ao de recepción implícita.

Empresa teatral

Entidade para a produción de espectáculos teatrais ou escénicos.