Coñecemento afectivo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Coñecemento afectivo

Categoría:

Tamén chamado “análise cognitiva”, é unha técnica de análise textual propia do Método de Konstantin Stanislavski.

Consta de dúas fases. A primeira consiste na análise intensa do texto realizada e conxunto por todo o elenco (proceso que depende da cognición ou intelecto). A segunda fase depende do traballo individual de cada intérprete a través da visualización de diferentes momentos da vida dos seus personaxes, promovendo respostas afectivas cara ao personaxe.

Relacionado con