Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Centro Dramático

Unidade de creación e produción teatral de carácter público ou semipúblico. En España e Galicia é sinónimo de compañía pública, institucional ou mesmo de teatro nacional.