Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Cotexto

Vid. Didascalia

Coturno

Calzado con base de cortiza que empregaban os actores da traxedia grega clásica nas representacións para os heroes e protagonistas, coa finalidade de pareceren máis altos.