Superobxectivo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Superobxectivo

Categoría:

Tanto no Método de Konstantin Stanislavski coma nas súas derivacións posteriores, o superobxectivo é a meta final do personaxe, resultante da suma de todos os obxectivos que guían as súas accións na partitura total da obra.

Relacionado con