Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Semioloxía teatral

Vid. Semioloxía teatral

Semiótica teatral

  Vid. Semioloxía teatral

Semiotización

Proceso polo cal un signo experimenta unha traslación ou readxudicación do seu significado.