Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sombras, Teatro de

Técnica e xénero teatral que consiste na representación de historias empregando figuras que se manipulan detrás dunha tea, que se ilumina pola parte oposta ao público.

Song

Canción introducida como mecanismo de distanciamento no Teatro Épico de Bertodl Brecht.