Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Aparte

É unha convención dramática, pola cal un personaxe fala ao público ou a outro personaxe sen que un ou varios personaxes patentes na escena o escoiten e polo tanto reaccionen a esa información ou confesión, que normalmente revela os obxectivos, confidencias íntimas ou burlas sobre os que non escoitan. Pódese considerar o aparte unha especie […]

Apelación

Forma de aparte en que o personaxe rompe a cuarta parede dirixíndose ao público, sexa mantendo ou non a ilusión como tal personaxe dentro do marco ficcional de referencia.

Aplauso

Signo realizado polo público ao finalizar unha mensaxe exhibida co fin de comunicar de xeito non verbal a súa aprobación.

Apousentos

Termo empregado habitualmente en castelán, aposentos. Vid. Curral de comedias

Apuntadora, Apuntador

Persoa encargada de asistir á actriz ou actor cando lle esquece o texto, sexa nos ensaios, sexa durante a función.