Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Agit-Prop, Teatro

Vid. Axitación e propaganda, Teatro de

Agón

Termo pertencente á literatura dramática grega clásica que fai referencia ao conflito verbal, á contenda ou ao debate establecido entre dous personaxes, normalmente protagonista e antagonista.

Agonal

Relativo ao agón, ou vencellado coa capacidade do diálogo dramático para expresar o conflito.