Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Audición

Proba de selección do elenco, tanto para o teatro coma no medio audiovisual.

Audiencia

Vid. Público

Auleta

Músico que acompañaba o coro e guiaba a procesión coa que se iniciaban as dionisíacas.

Aulós

Óboe dobre propio do culto a Dionisos.

Auto

O auto ou auto sacramental é un xénero dramático renacentista, con orixes no teatro relixioso medieval.

Auto de fe

Vid. Auto