Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Amador, Teatro

Tamén chamado teatro afeccionado ou, co termo francés amateur, é o teatro realizado de xeito non profesional por persoas que non perseguen con esta actividade un interese económico, senón beneficios diversos vinculados co lecer, a socialización, a participación cultural, o desenvolvemento artístico ou a saúde.