Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Aloxador

Termo habitualmente empregado en castelán, alojero. Vid. Curral de comedias

Alternativa, Sala

Vid. Alternativo, Teatro

Alternativo, Teatro

Modalidade escénica que abrangue un heteroxéneo abano de tendencias estéticas que teñen en común o considerárense a si mesmas opcións diferenciadas do teatro comercial, burgués ou tradicional.