Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Apelación

Forma de aparte en que o personaxe rompe a cuarta parede dirixíndose ao público, sexa mantendo ou non a ilusión como tal personaxe dentro do marco ficcional de referencia.