Prohedria – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Prohedria

Categoría:

No teatro grego ou theatron, eran os asentos de honra, mellor acondicionados e situados nas primeiras ringleiras do koilon, onde sentaban os sacerdotes e os cidadáns notábeis da polis.

Relacionado con