Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Público

1. Conxunto das persoas que reciben unha función dun espectáculo escénico. Conxunto das espectadoras e espectadores.
2. Grupo heteroxéneo de consumidoras e consumidores nun sistema teatral.