Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Actividade

Vid. Método

Acto de fala

Unidade básica da comunicación lingüística que implica, no propio acto do dicir, unha acción. Constitúe o principal obxecto de análise da pragmática.

Actriz, actor

Persoa que se dedica á arte da interpretación.