Medieval, Posta en escena – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Medieval, Posta en escena

Categoría:

Na época medieval, os espectáculos divídense en dous tipos fundamentais: o teatro relixioso e o teatro profano. Na primeira parte podemos atopar representacións de tropos ou diálogos da Biblia no interior das igrexas, como por exemplo o Quem quaeritis?, o drama litúrxico máis antigo que se coñece despois da caída do Imperio Romano e da desaparición da actividade teatral da esfera pública; representacións alegóricas das virtudes nas mansións ou escenarios compostos por varios tablados, algúns deles como a boca do inferno moi espectaculares; moralidades, milagres, misterios ou autos. No segundo tipo son frecuentes as farsas, sermóns, églogas e en Francia as soties, pezas teloneiras de misterios e moralidades que empregan o personaxe do bobo para realizar unha comedia satírica e tópica. Tamén as danzas macabras e os comediantes da legua, ao igual que os trobadores e mimos poboan cos seus panos e estaribeis as rúas deste período histórico.

Para a supervisión dos espectáculos, en Francia e en Inglaterra, existiron dúas figuras cuxas función poderían ser consideradas como un antecedente da figura do director de escena. Trátase do “mestre da representación”, chamado en Francia era o maître de jeu e en Inglaterra o book-keeper. Acostumaba ser un crego e entre as súas funcións estaban:

  • Vixiar a construción dos diferentes escenarios e a adecuada colocación da maquinaria.
  • Buscar os profesionais axeitados para construír ou pintar as decoracións escénicas e para construír os asentos para o público.
  • Seleccionar e ensaiar cos actores.
  • Controlar a disciplina dos actores e estabelecer as multas en caso de insubordinación.
  • Ás veces, interpretar algún papel.
  • Determinar que persoas recadarían o diñeiro na entrada. Aínda que moitos dos espectáculos eran sufragados polos gremios, tamén se podía cobrar entrada.
  • Ser o mestre de cerimonias, resumir ao público o que vería e promover a captatio benevolentiae.

As escenografías podían ser de diversa magnitude, dende as plataformas a dereita e esquerda da fachada das igrexas, representando o ceo con flores aromáticas e árbores e o inferno, ata os escenarios circulares ou o escenario simultáneo con varios taboados ou mansións para que o público fose seguindo a representación. Tamén podía haber escenarios con distintos niveis, e as representacións no interior das igrexas mantéñense, algunhas como patrimonio inmaterial até os nosos días, como o Misterio de Elxe, onde as escenas se articulan en dous planos, o horizontal para o ambiente terrestre e o vertical celeste, característico do teatro medieval.

Relacionado con