Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Melodía

Na Poética de Aristóteles, un dos medios da imitación, canda a palabra e o ritmo.

Melodía

Un dos medios cos que se imita, xunto co ritmo e a palabra, que poden comparecer por separado ou combinados entre si.

Melodrama

Xénero literario dramático que que nace no século XVIII, moi do gusto da burguesía e que ten un gran éxito ata ben entrado o século XX. Caracterízase por tratar asuntos paixonais e esaxerados, con emprego do suspense como un dos principais recursos dramáticos. Tamén adoita conter música, pois nos seus antecedentes renacentistas era un elemento esencial.