Canonización – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Canonización

Categoría:

Proceso polo cal unha obra, autor ou estilo accede ao canon.

Vid. Canon

 

Para saber máis: López Silva, Inmaculada (2004) “Teorías do canon”, en Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódica galega (1990-2000), Lugo, Tris Tram, páxs. 19-66; Sheffy, Rakefet (1990) “The Concept of Canonicity in Polysystem Theory”, en Poetics Today 11:3, páxs. 511-522.

Relacionado con