Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Cazola

Termo empregado habitualmente en castelán, cazuela. Vid. Curral de comedias.

Cazola

No edificio teatral do Século de Ouro español, a cazuela ou cazola era un palco reservado especificamente para as mulleres. Situábase polo xeral no extremo oposto ao escenario, sobre a entrada.

Cazuela

Vid. Cazola