Sistema emerxente – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sistema emerxente

Categoría:

É aquel sistema teatral que, pola súa mocidade ou polas súas múltiples anomalías, non desenvolveu aínda o funcionamento normal de todos os seus factores e, por tanto, sofre eivas estruturais. Inmaculada López Silva define o sistema teatral galego coma emerxente.

 

Relacionado con