Polisistemas, Teoría de – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Polisistemas, Teoría de

Categoría:

Teoría funcionalista que tenta explicar o funcionamento das actividades humanas en sociedade a partir da idea dunha rede de relacións complexa, o sistema, que establece vínculos de interdependencia con outras redes, en que cada unha das entidades que interveñen cumpre un rol que determina as características e funcionamento da propia rede relacional

Segundo Itamar Even-Zohar, a estrutura social pode analizarse coma un sistema de sistemas en que cada un deles corresponde cun ámbito de actividade humana. Cada un deses sistemas está relacionado con todos os demais, xerando así a estrutura social. O sistema teatral sería, tendo en conta esta teoría, un sistema máis dentro do polisistema cultural ou artístico.

 

Relacionado con