Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Brechtiano, Teatro

Categoría:

É o teatro que se axusta ao modelo teórico proposto por Bertold Brecht a través do chamado Teatro Épico.

Vid. Épico, Teatro

Relacionado con