Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Beats

Vid. Método

Belle nature

Concepto estético propio do clasicismo. Refírese ao obxecto da mímese artística como unha natureza idealizada capaz de expresar os parámetros do decoro.