Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Belle nature

Concepto estético propio do clasicismo. Refírese ao obxecto da mímese artística como unha natureza idealizada capaz de expresar os parámetros do decoro.