Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Bofetón

Vid. Barroco, Teatro

Bosquexo

Dise do primeiro debuxo ou dun borrador esquemático de formas, movementos ou luces dunha posta en escena.

Boxiganga

Vid. Barroco, Teatro