Canonicidade – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Canonicidade

Categoría:

Calidades ou propiedades que provocan a inclusión dunha obra no canon e que, por tanto, determinarán o concepto de valor estético e do gusto nun sistema dado.

Vid. Canon.

 

Relacionado con