Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Artes ao vivo

Vid. Artes escénicas  

Artes do espectáculo

Vid. Artes escénicas

Artes escénicas

Conxunto de modalidades expresivas baseadas no emprego do signo escénico e caracterizadas, por tanto, polo directo como fórmula de expresión e comunicación.

Artes performativas

Vid. Artes escénicas  

Artes vivas

Vid. Artes escénicas.  

Artificialización

Procedemento semiótico polo cal un signo pode ser desposuído do seu sentido real inicial para atribuírlle outro sentido, produto da súa reubicación nunha nova situación comunicativa ou da acción creativa sobre o seu feixe de significados, connotacións e denotacións.