Polílogo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Polílogo

Categoría:

Interacción lingüística na que interveñen varias persoas, ou diálogo con máis de dous interlocutores.

É a forma do diálogo habitual en escenas onde están presentes máis de dous personaxes, como acontece, por exemplo, en moitas das escenas da obra escrita e dirixida por Eduardo Alonso en 2006, Imperial Café Cantante.


Polílogo en Imperial café cantante (2006)
Foto: Arquivo Teatro do Noroeste

Relacionado con