Cinética – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Cinética

Categoría:

Fórmula expresiva en que a actriz ou o actor empregan para comunicarse elementos vencellados co movemento expresivo, os desprazamentos no escenario, a interacción entre movemento e linguaxe verbal e o vínculo con outros elementos presentes na escena.

Relacionado con