Clímax – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Clímax

Categoría:

Momento álxido de concentración da tensión rítmica nun espectáculo onde culminan os elementos escénicos e argumentais aportados en sentido crecente.

Vid. Ritmo escénico

Relacionado con