Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Cinética

Fórmula expresiva en que a actriz ou o actor empregan para comunicarse elementos vencellados co movemento expresivo.