Retardo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Retardo

Categoría:

Diferenza temporal entre a execución real e cotiá dunha reacción comunicativa e súa equivalente posta en escena pola persoa intérprete. O retardo implica a diferenza interpretativa entre a realidade e a ficción e resulta un sinal a través do que o público detecta de xeito inconsciente que a situación comunicativa en escena é representada en non real.

Relacionado con