Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Relixioso, Teatro

Na época medieval, misterios, milagres, autos e todo tipo de pezas de contido bíblico, carácter didáctico sobre asuntos relacionados coa moral cristiá ou divulgación de episodios no culto, sobre todo relacionados coa paixón, morte e resurrección de Xesucristo.