Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Parábase

Procedemento dramático da Comedia Antiga grega, na cal o autor pon en boca dos personaxes do coro diversas intervencións relacionadas coa realidade social da época, sobre o tema ou temas tratados na comedia ou algunha vinganza, denuncia ou crítica que o dramaturgo desexa facer en relación coa súa vida pública.

Paraskenia

Construcións a cada lado da skené no theatron grego.

Paratexto

Vid. Didascalia

Parlamento

Intervención dun personaxe nunha obra dramática.

Párodos

Canción de entrada ou primeira intervención do coro no teatro grego.

Párodos

Co significado de “entrada”, é un termo con aplicacións tanto na arquitectura coma na estrutura da traxedia clásica.

Partitura de acción

No Método de Konstantin Stanislavski, enténdese que as accións de todas as escenas constitúen a historia a través da súa organización a través dun esquema artellado ao modo das partituras musicais.

Partitura de accións

Vid. Dramaturxia

Partitura sonora

Vid. Dramaturxia

Partitura visual

Vid. Dramaturxia