Drama de salón – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Drama de salón

Categoría:

Drama burgués de circunstancia e de realismo cotián, con efecto de verosimilitude e de reflexo das peripecias propias dunha clase social que se quere ver reflectida na fábula, unha clase media-baixa urbana.

 

Véxase Drama burgués.

 

 

Relacionado con