Sátira – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sátira

Categoría:

Procedemento polo que se critican e esaxeran comportamentos e vilezas da sociedade nunha época determinada e que se resolve como un recurso da comicidade moi empregado pola farsa ou pola comedia en xeral.

Véxase Farsa, Comedia.

Relacionado con